آبان 00

در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۰ توسط در شهر جیرفت برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

علوم پایه

سیستماتیک گیاهی

فیتوشیمی

بیوشیمی

بیوفیزیک میکروبیولوژی

بیوتکنولوژی

کشاورزی و منابع طبیعی

اکولوژی

فیزیولوژی گیاهی

ژنتیک

کشت و زراعت

گیاهان دارویی و مباحث نوین در علوم دامی

داروسازی و پزشکی

طب سنتی

اثرات بیولوژیک

اثرات بالینی

فارماکولوژی

و ....مقالات پذیرش شده در