آبان 00

در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۰ توسط در شهر جیرفت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

علوم پایه

سیستماتیک گیاهی

فیتوشیمی

بیوشیمی

بیوفیزیک میکروبیولوژی

بیوتکنولوژی

کشاورزی و منابع طبیعی

اکولوژی

فیزیولوژی گیاهی

ژنتیک

کشت و زراعت

گیاهان دارویی و مباحث نوین در علوم دامی

داروسازی و پزشکی

طب سنتی

اثرات بیولوژیک

اثرات بالینی

فارماکولوژی

و ....مقالات پذیرش شده در