کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری اسفند ۱۴۰۰

کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

پوستر کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی ، اتحادیه انجمن‌های گیاهان دارویی در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری