اسفند 99

در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۹ توسط در شهر بجنورد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

پزشکی بالینی

علوم پایه

پرستاری

توانبخشی

مامایی

دندانپزشکی

بهداشت

تغذیه

دارو سازی

محور ویژه۱: COVID-۱۹ و چالش های آن
محور ویژه۲: ایده پردازی و کارآفرینی در حوزه سلامتمقالات پذیرش شده در