دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران خرداد 91

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران

2nd Medical Student Research Congress of Tehran Network

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ تا ۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط مرکز تحقیقات دانشگاه شاهد در شهر تهران برگزار گردید.


درباره:
ایران عزیزمان در مسیر فتح قله های علمی و پژوهشی نیازمند افسران جوان و خلاق در زمینه های علمی و پژوهشی می باشد و این مسئولیت مهم بدون شک بر دوش دانشجویان توانمند این مرز و بوم نهاده شده است. کنگره های دانشجویی فضایی است برای تقویت روحیه پژوهشی و علمی دانشجویان و همچنین فرصت مناسبی است جهت تبادل تجربیات بین دانشجویان و صاحبنظران عرصه پژوهش.
اینک به یاری و استعانت پروردگار عظیم، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شاهد مفتخر به برگزاری دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران شده است.هدف از برگزاری این کنگره ، تلاش در جهت نمایش و تبادل تجربیات علمی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه های عضو شبکه و نیز سایر دانشگاه ها می باشد. مقالات دریافتی پس از داوری به دو صورت سخنرانی و پوستر ارائه خواهد شد. کارگاه های آموزشی پژوهشی در زمینه های مختلف از جمله برنامه های این کنگره می باشد. برنامه های فرهنگی و تفریحی متناسب با فضای پژوهش در حاشیه این کنگره نیز برگزار می گردد. امیدواریم با برگزاری هرچه با شکوه تر این رویداد علمی و پژوهشی ، میزبان شایسته ای برای کلیه ی دانشجویان پژوهشگر، اساتید و صاحبنظران حوزه های مختلف باشیم

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران در تاریخ 3و 4 خرداد ماه 1391 به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شاهد برگزار خواهد شد محور های کنگره شامل موارد ذیل می باشد علوم پای پزشکی, علوم بالینی پزشکی, دندانپزشکی, پرستاری و پیرا پزشکی, علوم توان بخشی, پزشکی مبتنی بر شواهد, پژوهش در اموزش پزشکی, بهداشت و پزشکی جامعه نگر(اجتماعی), طب سنتی و گیاهان دارویی, طب در قران و احادیث, شایان ذکر است تمام مقالاتی که در محور های مرتبط با علوم پزشکی توسط شرکت کنندگان محترم ارسال شوند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.