اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق بهمن 93

اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق

The First Conferecne on Novel Approaches of Biomedical Engineering in Cardivascular Diseases

اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق

اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-رویکردهای نوین در حوزه طراحی، ساخت و کاربرد استنت ها، دریچه های مصنوعی قلب، پیس میکرها و ...

-سامانه های نوین رهایش هدفمند و کنترل شده داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های قلب و عروق

-کاربردهای مهندسی برق، مکانیک و روباتیک در تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق

-رویکردهای نوین فناوری اطلاعات پزشکی و پزشکی از راه دور در حوزه قلب و عروق

-یافته های اخیر تحقیقاتی در حوزه سلول های بنیادی و مهندسی بافت در حوزه قلب و عروق

-فناوری های نوین مورد استفاده در تجهیزات پزشکی مرتبط با حوزه قلب و عروق

-کاربرد لیزر در تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق

-یافته های نوین تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق

-ایده پردازی در حوزه ی مهندسی پزشکی قلب و عروقمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق