اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها بهمن 96

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها

First National Bioelectromagnetic Conference: Opportunities and Challenges

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.امروزه امواج الکترومغناطیسی به طور گسترده ای در جوامع بشری مورد استفاده قرار می گیرند و تعداد قابل توجهی از صنایع و تکنولوژی های مهم بر اساس امواج الکترومغناطیسی پایه گذاری شده اند. در کنار گسترش روزافزون کاربرد امواج در زندگی بشری، خطرات و آسیبهای ناشی از آن به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی خطرات و تهدیدات ناشی از امواج صورت گرفته ولی علی رغم این میزان تلاش، هنوز دانش کافی در این موضوع موجود نمی باشد. همچنین طی دهه های اخیر، مطالعات زیادی در راستای طراحی و تولید تسلیحات و ادوات نظامی الکترومغناطیسی در جهان انجام شده است که این تسلیحات می تواند در ابعاد مختلفی سلامت مردم را تهدید نماید.
هدف از برگزاری این همایش، گردهمایی و هم اندیشی محققان و اساتید صاحبنظر در این حوزه از سراسر کشور و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در این حوزه جهت بهره برداری در راستای شناسایی و مقابله با تهدیدات و همچنین استفاده از فرصتها و پتانسیلهای ناشی از این پدیده، در همه ابعاد در سطح کشور می باشد.

 

محورهای کنفرانس:

·     تهدیدات و فناوریهای نوین دفاعی در حوزه بیوالکترومغناطیس

·     اثرات ژنتیکی، بیولوژیکی و فیزیولوژیکی امواج الکترومغناطیس

·     آثار روانی و رفتاری امواج الکترومغناطیسی

·     حفاظت و ایمنی در برابر میدانهای الکترومغناطیسی

·     تصویربرداری با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

·     تحریک الکتریکی و مغناطیسی بافت و اجزای زنده

·     کنترل مغز توسط امواج الکترومغناطیسی

·     مطالعات اپیدمیولوژیکی اثرات امواج الکترومغناطیسی

·     دوزیمتری و اندازه‌گیری میدان های الکترومغناطیسی

·     سازگاری الکترومغناطیسی

·     ایمنی و آنالیز ریسک سلامت ، استانداردها و سیاست

·     تخریب گرمایی و هایپرترمی مغناطیسی

·     دارورسانی مغناطیسی

·     منفذسازی الکتریکی و دارو درمانی الکتریکی

·     برش نگاری امپدانسی الکتریکی و مغناطیسی

·      الکترومگنتوتراپی