کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی اردیبهشت 98

کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

Health insurance conference, general coverage and financial resources management

کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همانگونه که مستحضر هستید سازمان بیمه سلامت ایران مأموریت دارد برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره‌مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش فراهم نماید.

توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت، دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت، کاهش سهم پرداخت از جیب مردم، رفع همپوشانی بیمه‌ای، بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از مهمترین رسالت‌های سازمان بیمه سلامت ایران می‌باشند.

این همایش بدنبال آن است با گردآوری مستندات، دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان محترم، زمینه‌سازی لازم را برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت فراهم نموده و از آن در جهت بهبود مداوم و اصلاحات نظام بیمه درمان کشور بهره‌برداری لازم بعمل آید.

 

محورهای کنفرانس:

بیمه سلامت و خرید راهبردی خدمات سلامت  
بیمه سلامت و پوشش همگانی اجباری
بیمه سلامت و حفاظت مالی از اقشار آسیب پذیر
بیمه سلامت؛ تامین و پایداری منابع مالی
بیمه سلامت؛  نظام ارجاع و پزشک خانواده
بیمه سلامت و ارزیابی فناوری های سلامت
بیمه سلامت و سازمان الکترونیک
بیمه سلامت و حقوق شهروندیمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی