اسفند 98

در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي همايش
دستاوردهاي نوين در زمينه ثابت سازي،حمل و انتقال مصدوم(زميني و هوايي)
احياي قلبي ريوي 
تروما
اورژانس داخلي
مديريت بحران و دفاع غير نظامي در حوزه سلامت 
ارتباطات پزشكي از را ه دور 
آموزش در حوزه اورژانسمقالات پذیرش شده در