سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مرداد 93

سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

the third national congress on organic and conventional agriculture

سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

- تولید محصولات زراعی، باغی و دامی ارگانیک

- چالش های گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک

- مدیریت آب، خاک و اقلیم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم

- اهمیت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم

- مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز

- گیاهان دارویی و کاربرد آنها در کشاورزی

- شیوه های نوین در تولید محصولات زراعی، باغی  و دامی

- کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی

- کشاورزی  ارگانیک و تغذیه سالممقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم