دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار اردیبهشت 96

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

10th National Congress of Occupational Health & Safety

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان، انجمن علمی بهداشت کار ایران در شهر رشت برگزار گردید.


محور همایش:
- پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و ...)
- برنامه های مداخله ای و روش های نوین کنترل های فنی- مهندسی و مدیریتی در بهداشت حرفه ای و ارگونومی
- مدیریت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
- نانوتکنولوژی و مهندسی بهداشت حرفه ای
- رویکردهای جدید بهداشت حرفه ای در کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات (اماکن تفریحی و ورزشی، بیمارستان ها، مدارس و موسسات آموزشی و ...)
- IT در مهندسی بهداشت حرفه ای
- ارزیابی اقتصادی در ایمنی و بهداشت حرفه ای
- نقش مهندسی بهداشت حرفه ای در توسعه تکنولوژی های سبز (هوا، انرژی، آب، خاک و پسماندهای صنعتی)
- شاخص های نوین ارزیابی عملکرد HSE در محیط کار
- رفتار ایمن و عوامل موثر بر آن
- نقش طب کار در ارتقاء سلامت شغلی و کنترل  بیماری های نوپدید
- روش های نوین ارزیابی خطای انسانی
- توسعه روش های نوین سم شناسی شغلی
- ارزیابی ریسک و مدلسازی پیامد در بهداشت حرفه ای و ایمنی
- پدافند غیرعامل صنعت و مدیریت بحران
- بهداشت و ایمنی کار در صنایع (نفت، گاز و پتروشیمی، شیلات و بنادر، خودروسازی، سیمان، داروسازی و ...)
- ایمنی در حمل و نقل شهری و جاده ای