تیر 99

در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


روانشناسي مثبت نگر از ديدگاه هاي نوين روانشناسي است كه مي تواند كمك شاياني به بهبود شاخص هاي رواني در جوامع داشته باشد. با توجه به اينكه زمان چنداني از ظهور اين ديدگاه نگذشته، نياز به بررسي و چالش طلبي بسياري است تا بتوان به شكلي مفيد و هدفمند از اين ديدگاه استفاده نمود. بر اين اساس تحقيق و پژوهش در اين زمينه و هم انديشي در محورهاي مختلف روانشناسي مثبت نگر مي تواند به نهادينه سازي سلامت رواني در جامعه كمك كند. همايش روانشناسي مثبت نگر با چنين هدفي شكل گرفته است و در نظر دارد زمينه گردهمايي، هم انديشي و ارائه نتايج علمي اساتيد، دانشجويان و ساير پژوهشگران و علاقه مندان را فراهم سازد. اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران علاقه مند مي توانند از طريق شركت در اين همايش به هم انديشي بپردازند و نتايج تحقيقات اصيل و مروري خود را در اين گردهمايي علمي به اشتراك گذارند. يادآور است كه مقالات برتر همايش در مجلات معتبر روانشناسي، چاپ خواهند شد.

محورهاي همايش:

كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني

روان شناسي مثبت نگر و سلامت

روان شناسي مثبت نگر و سالمندي

روانشناسي مثبت نگر در سازمان ها

روان شناسي مثبت نگر و آموزش و پرورش

روانشناسي مثبت نگر و دين

روان درماني هاي مثبت نگر

روان شناسي مثبت نگر و خانواده

روان شناسي مثبت نگر و جامعه

ديگر موضوعات مرتبط با حوزه روانشناسي مثبت نگرمقالات پذیرش شده در