سیزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران بهمن 96

سیزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

13th Congress of Iranian Children

سیزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

سیزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال رشد

پیشگیری و درمان چاقی در کودکان و نوجوانان

تغذیه در بیماری های شایع و متابولیک (حاد و مزمن) مکمل ها و ارتقاء تغذیه کودکان

 

کنگره دارای امتیاز بازآموزی میباشد

 

برگزارکنندگان:

انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

اداره سلامت کودکان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

دفتر بهبود تغذیه جامعه

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان ایران

با همکاری:

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران

گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکزتحقیقات رشد ونمو کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دفترآموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 

 

محورهای کنگره:

ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال رشد

پیشگیری و درمان چاقی در کودکان و نوجوانان

تغذیه در بیماری های شایع و متابولیک (حاد و مزمن) مکمل ها و ارتقاء تغذیه کودکان

 

محل برگزاری:

انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

تهران - بلوار فرحزادی- خیابان شهید حافظی - ارغوان غربی- پلاک 7