دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب

دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب

2nd International NeuroInflammation Conference and the 2nd Student Neuroscience Festival

دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب

دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا برگزار گردید.


 
به طور کلی می توان چنین اظهار داشت که بیماری های سیستم عصبی به دو دسته حاد و مزمن طبقه بندی می شوند. بیماری های حاد مانند سکته های مغزی و صدمات مغزی پس از ضربه می باشد و بیماری های مزمن بیماری های هستند که در طول زمان با ازدست دادن یک یا چند عملکرد مغز نمایان می شوند؛ مانند بیماری های ام اس، آلزایمر، پارکینسون و غیره. نکته قابل توجه اینجاست که یک اتفاق پاتوبیولوژی در بین تقریباً تمامی بیماری های مغز و اعصاب مشترک می باشد و آن التهاب سیستم عصبی می باشد که در بیماری مانند ام اس خود عامل عود و پیشرفت بیماری است و در صدمات مغزی پس از ضربه به عنوان آسیب های ثانویه ظهور پیدا می کند. یکی از مواردی که در دنیا به عنوان راهکار درمانی نوین در نظر گرفته می شود بحث بهبود بیماری های سیستم عصبی با محوریت پاتوفیزیولوژی می باشد. فراهم نمودن بسترهایی که بتواند محققین و متخصصین رشته های مختلف را کنار هم قرار دهد؛ امید به رسیدن دیدی نو و جامع را جهت حل مشکلی مانند التهاب سیستم عصبی تسهیل می نماید. دومین گردهمایی بین المللی التهاب عصبی با نگاهی نو به بیماری های مرتبط با این پدیده پاتوفیزیولوژی بستر ساز بسیاری از فعالیت های علمی و تشخیصی خواهد شد. در وهله بعد دومین نشست بین المللی دانشجویان حاصل خواهد شد که نتیجه آن تبادل عملی و ارتقاء ایران در جهان خواهد شد. در این گردهمایی عوامل زیر به عنوان بخشی از دستاوردها و انتظارات در نظر گرفته شده است:
   1. عوامل تاثیرگذار بر التهاب سیستم عصبی
   2.جدیدترین یافته های تحقیقاتی در مورد التهاب عصبی
   3.یافتن روش های نوین و کاربردی جهت تحقیقات در زمینه التهاب عصبی
   4.آشنایی با ارتباط بین التهاب عصبی و بیماری های حاد و مزمن
   5.آشنایی با تاثیرات التهاب عصبی بر بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه
   6.دست یافتن به جدیدترین روشهای درمانی جهت غلبه بر التهاب عصبی
   7.ارتباط بین صرع و التهاب عصبی
   8.ایجاد یک نگرش علمی به التهاب عصبی

محورهای همایش

 • التهاب عصبی و دژنراسیون عصبی
 • التهاب عصبی و دمیلیناسیون
 • ترمیم و بازسازی، سلول بنیادی و تنظیم کننده ی سیستم ایمنی عصبی
 • التهاب عصبی در بیماری های عصبی
 • التهاب عصبی، پاتوفیزیولوژی، مدیریت و درمان
 • مدل های حیوانی التهاب عصبی
 • التهاب عصبی و تصویربرداری عصبی
 • مکانیسم های التهاب عصبی
 • التهاب عصبی و رفتار
 • التهاب عصبی در گستره زندگی
 • شیوه های نوین در التهاب عصبی
 • التهاب عصبی و توانبخشی
 • دارو های نوین ضد التهابی و سد خونی- مغزی

 

 آدرس کانال تلگرامی همایش:

t.me/inic2018