دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

2th National Festival and the International Congress of stem cell and medical reform

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۶ توسط ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.


محورهای همایش:

جشنواره دوم شامل بخش های مختلفی خواهد بود. در بخش علمی، محتوای جشنواره امسال شامل ۸ محور اصلی است که عبارتند از: سلول های بنیادی خونساز، سلول درمانی، سلول ایمنی درمانی، مهندسی بافت، بانک سلولی، ژن درمانی، قانون و مقررات و اخلاق و تجاری سازی .