اولین همایش ملی جنگل های بلوط شهریور 93

اولین همایش ملی جنگل های بلوط

اولین همایش ملی جنگل های بلوط

اولین همایش ملی جنگل های بلوط در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه یاسوج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یاسوج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-  تبیین اهمیت و جایگاه جنگلهای بلوط در عرصه زاگرس با تاکید بر جنگل­های استان
- ایجاد حساسیت، انگیزه و توجه برای حفاظت و احیاء جنگلهای بلوط
- یافتن راهکارهای بهره برداری اصولی، پایدار و علمی از بلوط
- جلب حمایت شرکتها و سرمایه­گذاران دولتی و غیر دولتی در خصوص حفاظت، احیاء، توسعه و بهره­برداری از بلوط
- شناسایی و ایجاد ارتباط با سازمانها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با بلوط در سراسر کشور

 


محورهای همایش:


حفاظت، احیاء، اصلاح و توسعه
- شناسایی عوامل موثر در تخریب و خشکیدگی جنگلهای بلوط
- راهکارهای مناسب احیاء جنگل­های بلوط
- اکولوژی و جنگل­شناسی بلوط
- مسائل اقتصادی و اجتماعی
- آفات و بیماریها
- برنامه­ ریزی و مدیریت جنگل­های بلوط
- حقوق، قوانین و مالکیت منابع طبیعی
- دانش بومی و مشارکت جنگل نشینان

 
ارزشهای زیست محیطی بلوط
- تنوع گونه­ ای و ژنتیکی
- جذب آلاینده­ های زیست محیطی
- ترسیب کربن و تغییرات اقلیمی
- حفاظت آب و خاک
- حیات وحش
- برآورد ارزش اقتصادی

 

کاربردها
- طب سنتی و دانش بومی
- فارموکولوژی و ضدمیکروبی، فیتوشیمی
- غذایی و صنعتی (دام و انسان)
- اگروفارستری
- گردشگری و صنعت توریسم