بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران آذر 96

بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

26th Orthopedic Conference of Tehran University of Medical Sciences

بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶ توسط گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن ارتوپدی صدمات اندام و ستون فقرات ایران (پوتا) در شهر تهران برگزار گردید.


عنوان برنامه امسال، چالش در ارتوپدی می باشد. علت انتخاب این موضوع، تنوع و پیدا شدن سلایق مختلف در کتاب ها و مجله های مختلف می باشد. نحوه تشخیص و درمان و پیگیری بیماران بسیار متنوع شده است و همین امر در بسیاری از موارد ممکن است مشکل ایجاد کند.