دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران اسفند 96

دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

10th Iranian Oral, Maxillofacial Radiology Congress

دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

دهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی رایولوژی دهان وفک و صورت ایران در شهر شیراز برگزار گردید.