دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران بهمن 98

دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

12th congress of iranian maxillofacial radiology association new technologies serve diagnosis

دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در شهر تهران برگزار گردید.