دومین همایش بهاره چشم پزشکی

دومین همایش بهاره چشم پزشکی

Second Ophthalmology Spring Conference

دومین همایش بهاره چشم پزشکی

دومین همایش بهاره چشم پزشکی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.