سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان مهر 97

سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان

The 30th International Conference on Children

سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان

سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۷ توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز طبی کودکان، و قطب علمی طب کودکان کشور و با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی، انجمن های علمی تخصصی و فوق تخصصی کودکان و مراکز تحقیقاتی مرتبط با سلامت و بیماریهای کودکان و نوجوانان در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

بیماری های تخصصی و فوق تخصصی کودکان، بیماری های اختلال متابولیک  کودکان، بیماری های ژنتیک ارثی، فارماکولوژی بالینی،مسمومیت، همایش بهداشت و سلامت کودکان(کودک سالم, تکامل، احیای کودکان و شیر مادر، مانا، ابزارهای غربالگری تکامل، رشد کودکان، رادیولوژی در کودکان، پرستاری در بیماری های کودکان، همایش دندان پزشکی کودکان، جراحی های کودکان، همایش های  مراقبتهای ویژه در کودکان  و CF ، علوم پایه در بیماری های کودکان ( ژنتیک و علوم آزمایشگاهی - سلول های بنیادی و سایر علوم) ،پژوهشگران جوان