اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان آبان 95

اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان

The 1st International Congress on IAPs Iranian division With focus on recent updates in Prevention Diagnosis and Treatment of Breast Cancer

اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان

اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- آکادمی بین المللی پاتولوژی، در شهر تبریز برگزار گردید.