آبان 99

در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر ایلام برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي كنفرانس:

1. بخش آب، خاك، محيط زيست و كشاورزي:

آب
خاك
هوا
تنوع زيستي
انرژي‌هاي نو
توسعۀ پايدار
ساير موضوعات مرتبط
سمن‌هاي محيط زيستي
ساير موضوعات مرتبط
دبير كارگروه: دكتر حاجي كريمي

اعضاء كارگروه:

دكتر محمود رستمي نيا
دكتر نورالدين رستمي
دكتر عليرضا حسيني
دكتر جعفر حسين زاده
دكتر عليرضا تاب
دكتر محسن توكلي
دكتر جعفر مامي‌زاده
2. اقتصاد، صنعت و گردشگري:

بازارها، كسب و كار مردم و بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي
بودجه، نظام تأمين مالي جديد، برنامه‌هاي توسعه و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي
رفاه اقتصادي و سياست‌هاي حمايتي و تصميم گيري اقتصادي
اقتصاد محلي و كسب و كارهاي خُرد
تجارت و اقتصاد كلان و روابط اقتصادي كشورها
متغيرهاي مهم اقتصادي (رشد اقتصادي، تورم، بيكاري، توزيع درآمد، فقر، مصرف، سرمايه‌گذاري، پس انداز و...
صنعت وزير بخش‌هاي آن
كشاورزي و زير بخش‌هاي آن
انفاق و مشاركت‌هاي اقتصادي
نا اطميناني اقتصادي
انرژي، صنعت و معدن
مخابرات، گردشگري
ساير موضوعات مرتبط
دبير كارگروه: دكتر علي سايه ميري

اعضاء كارگروه:

دكترعبدالله شايان
دكتر باقر درويشي
دكتر ابوطالب كاظمي
دكتر اردشير سليماني
دكتر شاكر محمدي
دكتر عباس آزادي
دكتر فرشته محمديان
3. بهداشت و سلامت

حكمراني سلامت
درمان، دارو و تجهيزات پزشكي
زير ساخت‌هاي بهداشت و سلامت
امنيت و ايمني غذايي
مديريت سلامت روان
وضعيت سواد سلامت
ساير موضوعات مرتبط
 

دبير كارگروه: دكتر راضي ناصري فر

اعضاء كارگروه:

دكتر محمد رضا كفاشيان
دكتر مهتاب شاهماري
دكتر شهاب فلاحي
دكتر ايرج پاكزاد
دكتر حشمت الله نورمرادي
دكتر مصطفي نعمتي
دكتر فاضل پوراحمد
 

 

4. علم، فناوري و نوآوري

نظام آموزش كشور
آموزش مجازي، از خانه تا دانشگاه
پژوهش/ ضرورت بازبيني مسائل پژوهشي
كرونا و بازار فناوري
فعاليت شركت‌هاي فناور و دانش بنيان
 فناوري اطلاعات در كنترل شيوع ويروس كرونا
موج جديد نوآوري
تمهيدات زيست بوم نوآوري براي مقابله با چالش جهاني كرونا
ساير موضوعات مرتبط
 

دبير كارگروه: دكتر كامران طاهر پور

اعضاء كارگروه:

دكتر حسين مهدي‌زاده
دكتر مجيد ضيايي
دكتر محمد مهدي‌زاده
دكترزهره معتمدي
دكترمحمدجواد صيادي
مهندس نواب شفيعي
دكترسجاد نظري
مظفر بگ محمدي
 

5. اجتماعي و فرهنگي:

كودكي و كرونا (فراغت، آموزش و ...)
كرونا، مجازي شدن روابط و خطر اعتياد اينترنتي
دوگانه فقر و خانه نشيني در شرايط كرونايي
باز خواني حافظه تاريخي، روايت تاريخ شفاهي بحران‌هاي مشابه مانند سرخك و
سازمان‌هاي مردم نهاد و شرايط كرونايي
باز خواني ذهنيت نسلي از زيست كرونا و پسا كرونايي
مسؤوليت مدني دولت و زيست بحراني –كرونايي
مؤلفه‌هاي اجتماعي آسيب پذيري كرونايي
بي مناسكي، دگرديسي مناسك و كرونا
پديدارشناسي مواجهه مردم با كرونا
حكمراني خوب و مديريت بحران
يأس، اميد و زيست كرونايي
رسانه، مديريت اطلاعات و سرمايه اجتماعي رسانه در زيست كرونايي
پديدارشناسي تجارب زيسته كادر درمان مقابله با كرونا
عدالت اجتماعي و كيفيت زندگي
اخلاق، مسئوليت اجتماعي
گروه‌هاي اجتماعي خاص
نظام ارزش‌ها و هنجارها
آسيب‌هاي اجتماعي
مشاركت اجتماعي
خانواده و جمعيت
عادات و رسوم
ورزش
چالش هاي اقتصاد فرهنگ و هنر در عصر كرونا
تغييرات نظام توزيع و مصرف فرهنگي و هنري در عصر پساكرونا
تغييرات ساختاري در كسب و كارهاي فرهنگي و ايجاد مشاغل جديد در عصر پساكرونا
نقش سلبريتي ها ، چهره هاي محبوب و مشهور حوزه فرهنگي و هنري در مديريت بحران‌ها
خلاء برنامه‌هاي اجتماع‌محور در عصر كرونا
 تغيير ذائفه فرهنگي‌ هنري شهروندان و شرايط پساكرونا
پويش‌هاي اهالي فرهنگ،هنر و رسانه و نقش آنان در فرهنگ‌سازي، حس همدلي و ...
رسانه‌ها و رسالت آگاهي بخشي در عصر كرونا
بلااستفاده شدن فضاهاي فرهنگي هنري در عصر كرونا
حرمان هنرمندان و نظام حمايتي دولت
ساير موضوعات مرتبط
 

دبير كارگروه: دكتر علي ايار

اعضاء كارگروه:

دكتر يار محمد قاسمي
دكتر علي فيض اللهي
دكتر عزيز كلانتري
دكتر اسحاق قيصريان
دكتر زهرا رضايي نسب
دكتر صديقه پيري
دكتر ماريا رحيمي
 

6. دين:

ظرفيت‌هاي نهفته دين در كرونا و پساكرونا
كرونا و بازنگري برخي مفاهيم ديني
كرونا و ظرفيت مساجد و روحانيت
كرونا فرصتي براي بازگشت به دين
دين و فرهنگ بهداشت فردي و عمومي
جايگاه شرور در نظام خلقت
دين و پروتكل‌هاي بهداشتي
كرونا و آموزش مجازي دين
عقلانيت ديني و كرونا
دين در بوته آزمايش
كرونا و توحيد افعالي
كرونا نمونه‌اي از قيامت
مقايسه كرونا و شيطان
دين و فلسفه حرمت حيوانات حرام گوشت.
سلامت انسان از منظردين
امراض صعب‌العلاج در روايات
تأسيس احكام ثانويه در عبادات پسا كرونا
تأسيس احكام ثانويه در معاملات پس كرونا
تأثير كرونا بر دگرگوني برخي احكام: فرصت يا تهديد
فقه پسا كرونا و تأثير آن بر بازارهاي اسلامي
تأثير وضعيت پس كرونا بر عقود اسلامي حال يا مؤجل شدن ديون شرعيه در زمان بيماري همه گير (اپيدمي)
تعمد در انتقال ويروس كرونا و تأثير آن در تحقق قتل عمد
بررسي فقهي ديه ناشي از انتقال عمدي ويروس كرونا
بررسي فقهي ايادي متعاقبه در زنجيره انتقال ويروس كرونا
تأثير تعمد يا سهل انگاري در تعيين قصاص يا ديه مرگ ناشي از ويروس كرونا
مسئوليت اجتماعي و شرعي رعايت ملزومات دوران اپيدمي كرونا
بررسي فقهي محدوده اختيارات حكومت اسلامي در ايجاد محدوديت‌هاي اجتماعي
بررسي فقهي محدوده اختيارات حكومت اسلامي در تغيير احكام شرعي جمعي (زيارات، مناسك جمعي، جماعات و ...) در دوران اپيدمي
وظايف شرعي حاكم اسلامي در تحقق عدالت اجتماعي در دوران پسا كرونا
چالش كرونا و شرور با عدل الهي
كرونا و رابطه علم و دين
اولويت بندي گونه‌هاي امنيت از ديدگاه فقه و حقوق در عصر كرونا
اخلاق اجتماعي و كرونا
ساير موضوعات مرتبط
 

دبير كارگروه:  دكتر شمس الله سراج

اعضاء كارگروه:

دكتر مهدي اكبرنژاد
دكتر محمدرضا حسيني‌نيا
دكتر شمس الله سراج
دكتر كريم كوخايي زاده
دكتر نبي سبحاني
دكتر فرهاد عمورضايي
دكتر سميه منفرد
7. سياست داخلي:

انسان، جامعه و امنيت پايدار
انسجام ملي
دولت الكترونيك
حكمراني و مردم سالاري ديني
احزاب سياسي
رسانه، بحران و اعتماد عمومي
نهادهاي مدني و آسيب‌هاي فراگير
ساير موضوعات مرتبط
دبير كارگروه: دكتر عباس سهراب زاده

اعضاء كارگروه:

دكتر عليرضا شيخ محمدي
دكتر احمد بازيار
دكتر عباس منصوري
دكتر نصرت حيدري
دكتر فرامرز ميرزازاده
دكتر عظيم كريمي
دكتر سكينه هاشميان
8. سياست خارجي:

روابط خارجي و ديپلماسي عمومي
مسائل منطقه‌اي و بين المللي
نهادهاي بين المللي و منطقه‌اي
حقوق شهروندي و كرامت انساني
ماهيت قدرت در روابط بين‌الملل
مفهوم امنيت و امنيت ملي
بازار انرژي و پيامد آن بر اقتصاد سياسي ايران
روابط تجاري ايران با كشورهاي منطقه و جهان
رشد ناسيوناليسم در منطقه و پيامد آن بر امنيت ملي ايران
تحريم‌هاي اعلامي و اعمالي آمريكا بر ايران
ماهيت قدرت در روابط بين‌الملل
مفهوم امنيت و امنيت ملي
بازار انرژي و پيامد آن بر اقتصاد سياسي ايران
روابط تجاري ايران با كشورهاي منطقه و جهان
رشد ناسيوناليسم در منطقه و پيامد آن بر امنيت ملي ايران
حكمراني سايبري و روابط بين الملل.
فضاي سايبري و تأثير آن بر ظهور بازيگران غير دولتي
ساير موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در