اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی اردیبهشت 92

اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی

First National Conference of wetlands and aquatic ecosystem

اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی

اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.محورهای همایش:

- روش های حفاظت از بوم سازگان های تالابی و اکوسیستم های آبی.
- حفاظت ازتنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- شناخت پرندگان و گیاهان تالابی و حفاظت از آنها.
- شناخت تالاب های در خطر انقراض و ناشناخته در ایران.
- پایش آلودگی تالاب ها ناشی از توسعه صنعتی ، کشاورزی و شهر نشینی .
- کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها.
- ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها.
-طراحی و احداث تالاب با هدف کنترل و کاهش آلودگی های کشاورزی و صنعتی.
- راهکارهای حفاظتی واحیای تالاب های مناطق خشک و نیمه خشک.
- حفاظت تالاب های ساحلی و اکوسیستم های آبی.
- بهره برداری بهینه از تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- ارزیابی تشکیلات زمین شناسی و تالاب ها.
- اکوتوریسم در راستای حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی.
- ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- نقش و کارکرد تالاب ها در مدیریت جامع منابع آب .
- حقابه محیط زیستی تالاب ها ( مدل ها ، تجارب ، ضرورت ها ).
- آمایش سرزمین و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و کارکردهای زیستگاه های تالابی.
- روش های تعیین خسارات محیط زیستی تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- روش های تعیین خسارات محیط زیستی وارده بر تالاب ها ناشی از پروژه های توسعه ای.
- نقش تخریب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انسانی.
- نقش جوامع محلی و سایر ذینفعان در حفاظت و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی .
- تالاب ها و مدیریت سیلاب.
- پایلوت های شبیه سازی عملکرد تالاب ها در مقیاس آزمایشگاهی و صحرایی .
- احیاء و بازسازی محیط تالاب ها و اکوسیستم های آبی.
- سایر ایده های نوین در رابطه با حفاظت و مدیرت تالاب ها و اکوسیستم های آبی...مقالات پذیرش شده در اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی