فروردین 99

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي همايش

چالش هاي تشخيص مواد مخدر و روان گردان در آزمايشگاه تشخيص پزشكي 
يافته هاي جديد و مشكلات تشخيص آزمايشگاهي در بيماري هاي قلبي و كليوي 
داده هاي بزرگ در طب آزمايشگاه و برنامه بهداشت الكترونيكي
گرايش هاي نوين در تشخيص بيماري هاي متابوليك مادرزادي 
مقاومت آنتي بيوتيكي در طب آزمايشگاه 
يافته هاي نوين در ايمونو هماتولوژي 
بيماري هاي مقاربتي(ايدز و زگيل تناسلي )
آموزش علوم آزمايشگاهي در ايران
آزمايش هاي ناباروري و سقط جنين
اخلاق پزشكي در طب آزمايشگاه 
برنامه ارزيابي كيفيت خارجي
تضمين كيفيت و مديريت ريسك
پلاكت و ترومبوز 
طب آزمايشگاه اطفال 
طب آزمايشگاه سالمندان 
محققين جوان
مشكلات صنفي 
راهبردهاي مرحله قبل از آزمايش
شركت هاي دانش بنيان و طب آزمايشگاه
پاتوژن هاي منتقله از غذا(سالمونلا،شيگلا،escherichia coli)
آزمايش هاي تشخيص بر بالين بيمار:poct
بيماري هاي منتقله از راه خون(هپاتيت b , c)
بيماري هاي غير واگير (بيماري هاي خود ايمني و ديابت)
انقلاب ngs و پيشرفت هاي فناوري در طب آزمايشگاه
غربالگري سرطان بر اساس تست هاي خوني آزمايشگاهي 
بيماري هاي منتقله از طريق گزش حشرات(تب خونريزي دهنده كريمه- كنگو- ليشمانيا و مالاريا)مقالات پذیرش شده در