سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران اردیبهشت 98

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران

35th Iranian Congress of Radiology

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن رادیولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.