همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی مهر 90

همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

Research Conference on Laboratory Sciences and Medical Devices

همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۰ تا ۹ مهر ۱۳۹۰ توسط وستا تجهیز پارت- دانشگاه پیام نور - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور اصلی  :

همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

 

محورهای فرعی همایش:

محور فرعی محور اصلی  :

نانوتکنولوژی همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

نانوبیوتکنولوژی همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

صنایع غذایی همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

شیمی محیط زیست همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

شیمی رنگ همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

کالیبراسیون و اندازه گیری همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

میکروبیولوژی همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکیمقالات پذیرش شده در همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی