اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب آبان 98

اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب

The first regional conference on neuroscience

اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب

اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی گناباد در شهر گناباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی
نوروژنتیک
درمان های جدید صرع مقاوم به درمان 
درمان های جدید آسیب نخاعی در تروما
stem cell therapy در بیماری های نورولوژیکمقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب