همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت اسفند ۱۴۰۱

همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت

پوستر همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت

همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت