هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

7th National Student Congress on New Horizons in Rehabilitation Sciences

هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


کنگره افق های نوین در علوم توانبخشی که با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز و دانشکده علوم توانبخشی برگزار می گردد کنگره ای است که در آن مقالات و نتایج پژوهش های 
دانشجویی در حیطه علوم توانبخشی و سایر رشته های مرتبط ارائه می گردد.
این کنگره که برای نخستین بار در سال 1390 برگزار شد در اسفند ماه سال جاری ششمین دوره آن نیز 
بصورت کشوری برگزار خواهد گردید تا از این طریق به اهداف خود که همان ارتقاء فعالیت های پژوهشی 
دانشجویی در زمینه علوم توانبخشی است دست یابد.

محورهای کنگره

 _توانبخشی در بیماری های اسکلتی عضلانی و آسیبهای ورزشی 
_ توانبخشی در بیماری های مغز و اعصاب و روان
_توانبخشی در بیماری های قلب_ریوی
_ توانبخشی در اختلالات گفتار و زبان
_کاربرد نانو تکنولوژی در توانبخشی
_ ابداعات و اختراعات در علوم توانبخشی 
_کاربرد سلول های بنیادی در توانبخشی
_پزشک خانواده و طب توانبخشی
_توانبخشی از دیدگاه طب سنتی
_وسایل کمکی و اعضای مصنوعی
_الکترودیاگنوز,الکتروفیزیولوژی
_بینایی سنجی و شنوایی شناسی
_اخلاق حرفه ای و ارتقای شغلی
_بیومکانیک بالینی_کاربردی 
_توانبخشی مبتنی بر شواهد 
_مدالیتی های الکتریکی
_مدیریت توانبخشی 
_توانبخشی از راه دور 
_توانبخشی سالمندان