اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم اسفند 91

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم

First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:


- کشاورزی و توسعه پایدار
- نقش استفاده بهینه از کود، سم، بذر، آب، انرژی، خاک و ... در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
- نقش آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
- نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی پایدار
- تجمع زیستی آلاینده ها ی محیطی در زنجیره غذایی
- بهره برداری بهینه از منابع آب و توسعه پایدار
- نهاده های تولید و محصولات کشاورزی
- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار
- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
- ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
- سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
- بهره برداری بهبنه از منابع آب و خاک و توسعه پایدار
- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی ، علف های هرز و توسعه پایدار
- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
- ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
- سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن در توسعه پایدار
- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
- کشاورزی زیستی) ارگانیک( وتوسعه پایدار
- هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
- نظلم بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
- نوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
- گیاه پالایی و نقش آن در توسعه پایدار
- فناوری های نوین درتولید و عرضه محصول سالم
- بررسی اثرات کاربرد فناوری های نوین (هسته ای، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی) در اصلاح روش های تولید
فناوری های نوین بسته بندی محصولات کشاورزی و دامی
- نقش روشهای نوین در تولید محصول سالم
- فن آوری های نوین در مدیریت نگهداری فرآورده های خام دامی
- چالشهای مرتبط با فن آوری نوین در تولید محصول سالم
-کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
- محیط زیست و توسعه پایدار
- کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست و توسعه پایدار
و سایر ایده های نوین در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیستمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم