اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران آذر 95

اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران

Congress s first Saykvankvlvzhy

اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران

اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تا ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محور:
-متخصصین روانپزشکی
-متخصصین رادیوتراپی انکولوژی
-فوق تخصص خون و سرطان بالغین
-فوق تخصص خون و سرطان اطفال
-متخصصین زنان و زایمان
- جراحان عمومی
- فلوشیپ انکولوژی زنان
-متخصصین بیهوشی
- جرحان مغز و اعصاب
- جراحان پلاستیک و ترمیمی
-متخصصین پزشکی قانونی
-متخصصین مغز و اعصاب
-متخصصین پزشکی هسته ای
- پزشک عمومی
- کارشناسان ارشد پرستاری