کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی دی 97

کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی

International Biomedical Student Congress

کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی

کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۷ تا ۶ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه رویان در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

سرطان

سلول های بنیادی

ژنتیک

تغذیه و سلامت

فناوری های نانو

میکروب شناسی