سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی

3rd Symposium on Stem Cells and Medical Reconstructive Medicine in Eye Medicine

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران و ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.