چهاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان شهریور 97

چهاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان

14th Congress on Stem Cell Biology and Technology

چهاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ تا ۹ شهریور ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه رویان در شهر تهران برگزار گردید.


همزمان با:

نوزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان 

سیزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

محورهای کنگره:

1. Current and future trends on stem cell science in 

  • Pluripotent Stem Cells and Adult Stem Cells
  • Stem Cells in Cardiovascular Research
  • Stem Cells in Neuroscience
  • Stem Cells in Internal Organs Research
  • Stem Cells in Skin and Derivatives Research
  • Stem Cells in Bone and Cartilage Research
  • Stem Cells in Reproduction
  • Stem Cells in Cancer Research
  • Bioinformatics in Stem Cell Research

 

2. Stem Cells and Regenerative Medicine