چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک اردیبهشت 94

چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

The Fourth national conference on sustainable development in arid and semiarid regions

چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ابرکوه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:


-   انرژی های نو و توسعه پایدار
-   حقوق و توسعه پایدار
-    انرژی تجدید پذیر و توسعه پایدار
-    صنعت برق و توسعه پایدار
-   مهندسی عمران و توسعه پایدار
-    شهرسازی و توسعه پایدار
-    محیط زیست و توسعه پایدار
-   منابع طبیعی و توسعه پایدار
-    معماری و توسعه پایدار
-    منابع آب و توسعه پایدار
-    کشاورزی و توسعه پایدار
-    تعاون و توسعه پایدار
-    صنعت و توسعه پایدار
-    بازار سرمایه و توسعه پایدار


محورهای ویژه استان یزد:
-    نیروگاه های خورشیدی در استان یزد: فرصت ها و تهدیدات
-   تهدیدات ناشی از کمبود منابع آب در استان یزد: راه کارهای برون رفت از کم آبی
-   توریسم درمانی در استان یزد: فرصت ها و تهدیدات
-   کلان شهر شدن یزد و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک