اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست شهریور 93

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی

- فناوری های نوین زیستی در احیاء منابع اراضی و محیط زیست

- بهره برداری پایدار از اکوسیستم های خاکی در معادن و مناطق صنعتی

- کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

- رویکردهای نوین در مدیریت کویر و احیا اراضی بیابانی

- تخریب اراضی و راه کارهای مقابله با آن

- خاک ورزی حفاظتی و مدیریت بقایا

- تناسب اراضی، آمایش سرزمین و اکوتوریسم

- استفاده بهینه از آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار

- ملاحظات اکولوژیکی در کشت های گلخانه ای

- کارکردهای زیست محیطی کانی های رس و نانو ذرات

- چالش های زیست محیطی ریزگردها

- آموزش های مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست