دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی شهریور 97

دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی

The 2nd National Conference on Suicide Prevention

دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی

دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ توسط جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خودکشی
سطوح پیشگیری شامل سطح مقدماتی، اولیه، ثانویه و ثالثیه
اپیدمیولوژی خودکشی به ویژه اپیدمیولوژی جغرافیایی خودکشی
نقد و آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود در پیشگیری از خودکشی
تاثیر بلایای طبیعی و غیرطبیعی بر میزان خودکشی
نقش هنر و ورزش در پیشگیری از خودکشی
و...