همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی آبان 98

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نقش آمار و اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی نظام سلامت 

 ارزیابی سامانه های ملی اطلاعات و راهکارهای بهبود آن

 نحوه بررسی کیفیت دادها و سیستم های اطلاعات  سلامت

آسیب شناسی برنامه ریزی در سیستم سلامت و ارائه راهکارهای اثربخشمقالات پذیرش شده در همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی