همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی آبان 98

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


نقش آمار و اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی نظام سلامت 

 ارزیابی سامانه های ملی اطلاعات و راهکارهای بهبود آن

 نحوه بررسی کیفیت دادها و سیستم های اطلاعات  سلامت

آسیب شناسی برنامه ریزی در سیستم سلامت و ارائه راهکارهای اثربخش