نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی اردیبهشت 97

نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی

first student congress of pharmacy and Iranian medicine

نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی

نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی و انجمن علمی دانشجویی طب وداروسازی ایرانی در شهر تهران برگزار گردید.


در اولین همایش دانشجویی طب و داروسازی ایرانی برآنیم با تجمیع متخصصین، دانشمندان و اندیشمندان آخرین دستاورد های این حوزه را به اشتراک گذاشته و با ایجاد ارتباط های علمی و پژوهشی زمینه را برای افزایش روز افزون خدمات مفید فراهم نماییم .
این کنگره به مدت 3 روز در سالن همایش های دانشکده طب ایرانی هروی و جهت آشنایی دانشجویان، داروسازان و پزشکان کشور با یافته های اخیر که به سرعت در حوزه دارو، درمان و سامانه دارو درمانی – سلامت در حال گسترش است، توسط مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی و انجمن علمی دانشجویی طب وداروسازی ایرانی برگزار خواهد شد .
امید است با حضور فعال داروسازان، پزشکان، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور، زمینه مناسبی جهت تعامل علمی و انتقال تجارب هم در عرصه درمان و هم پیشگیری در حوزه طب وداروسازی ایرانی میسر شود .

محورهای همایش

 • جایگاه طب ایرانی در سبک زندگی سالم و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها
 • جایگاه طب ایرانی و مکمل در بیماریهای صعب العلاج
 • انواع روشهای تشخیصی و درمانی در طب ایرانی و مکمل
 • طب ایرانی و گیاهان دارویی، هزینه و اثربخشی
 • طب ایرانی و گیاهان دارویی، عوارض و پیامدها
 • کاربرد طب ایرانی و گیاهان دارویی در بازتوانی
 • شواهد بالینی تاثیر انواع روشهای طب ایرانی
 • استفاده همزمان ازروش های مختلف طب مکمل و طب رایج در پیشگیری و درمان بیماران
 • فرهنگ و باورهای عمومی مردم مناطق مختلف ایران
 • ساخت و استانداردسازی فرآورده های طبی ایرانی و فرموله کردن اشکال جدید دارویی سنتی
 • عوارض، تداخلات و خطاهای درمان با گیاهان دارویی و فراورده های طب ایرانی
 • درمانهای جایگزین در بیماریهای مزمن
 • ظرفیت بازار دارویی موجود برای فراورده­های طب ایرانی در کشور