چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور اسفند 96

چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

4th Student Research Congress in the Southwest Region

چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار گردید.


محور ویژه:
بیماری های غیر واگیر

محورهای فرعی: 
علوم پایه
سرطان و خون
بیماریهای اطفال
ریزگردها و بیماریهای تنفسی
دیابت
بیماریهای کلیه
بیماریهای قلبی وعروقی
بیوتوریسم
ایپیدمیولوژی
تغذیه
سلامت بارداری
روان شناسی و سلامت روان