آبان 99

در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي كنگره:

  1.  سياستهاي مبتني بر بهداشت عمومي جهت كنترل COVID-19 در مقابل سياستهاي مبتني بر بيمارستان
  2. نقش سيستم بهداشت و درمان در همكاري هاي بين بخشي در كنترل COVID-19
  3. مراوده خطر و مشاركت اجتماعي در COVID-19: بهترين اقدام كدام است؟
  4.  سلامت روان بعد از COVID-19
  5.  نقش سواد سلامت در كنترل COVID-19
  6. همكاري بين المللي در كنترل COVID-19: حقايق و نيازها
  7. سلامتي و اقتصاد: تاثيرات تعطيلي و بازگشايي مجدد
  8.  اثرات COVID-19 بر انسجام يا انزواي اجتماعي در جوامع مختلف
  9. مسائل اخلاقي در همه گيري COVID-19
  10. COVID-19 و روش هاي جديد آموزش

 مقالات پذیرش شده در