پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران آبان 98

پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران

15th iranian congress of toxicology

پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران

پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های همایش

Clinical Toxicology

سم شناسی بالینی

Analytical Toxicology

سم شناسی تجزیه‌ای

Molecular & Cellular Toxicology

سم شناسی سلولی و مولکولی

Forensic Toxicology

سم شناسی پزشکی قانونی

Environmental Toxicology

سم شناسی محیطی

Nano Toxicology

سم شناسی نانو ذرات

Food Safety and Food Toxicology

سم شناسی مواد غذایی

Risk Assessment

ارزیابی خطر

Chemical Warfare Agents and Chemical Terrorism

عوامل شیمیایی جنگی و تروریسم شیمیایی

Drug Abuse and Addiction

سوء مصرف مواد و اعتیاد

Industrial and Occupational Toxicology

سم شناسی صنعتی و شغلی

Pharmaceutical Toxicology

سم شناسی دارویی

Natural Toxins

سموم طبیعی

Mechanistic Toxicology

سم شناسی مکانیسمی

Regulatory Toxicology

سم شناسی قانون گذاری

Genetic Toxicology

سم شناسی ژنتیکی

Veterinary Toxicology

سم شناسی دامپزشکی

Alternative Animal Models in Toxicology

روش های جایگزین مدل های حیوانی در سم شناسی

Computational Toxicology

سم شناسی محاسباتی

Epidemiology of Poisoning and the Role of Drug

and Poison Information Centers

اپیدمیولوژی مسمومیت‌ها و نقش مراکز اطلاع رسانی سموم

Other Related Subjects

سایر موضوعات مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران