کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل اردیبهشت 97

کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

National Congress of Traditional Pharmaceutical and Complementary Medicine

کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل در شهر اردبیل برگزار گردید.


  محورهای همایش


1- داروسازی سنتی
2- داروسازی سنتی و افق های پیش رو
3- داروهای گیاهی و سبک زندگی سالم
4- داروهای گیاهی ،هزینه و اثر بخشی
5- داروهای گیاهی ،عوارض و پیامدها
6- داروهای گیاهی ،تداخل با فراورده های سنتتیک و نتایج آزمایشگاهی
7- داروهای گیاهی و روشهای فراوری و عصاره گیری و تاثیرات آن
8- کاربرد طب سنتیک داروهای گیاهی در درمان بیماریهای خاص
9- شواهد بالینی تاثیر انواع روشهای طب  سنتی و طب مکمل (حجامت، زالو   درمانی، طب سوزنی و...)