بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

12th Urology Nursing Congress

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ تا ۱ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن اورولوژی ایران و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

• اورولوژی جنرال
•  اورولوژی اطفال
•  اورولوژی زنان
•  پیوند کلیه
•  یوروانکولوژی و غدد فوق کلیوی
•  آندرولوژی
•  اورولوژی ترمیمی
•  اندویورولوژی
•  ناتوانی جنسی و سلامت خانواده
•  پرستاری و سایر مباحث