مرداد 98

در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي كنگره

 سياستگذاري و تاثير آن بر سلامت زنان و خانواده 
 سلامت باروري مردان و زنان 
 بارداري و زايمان 
فن آوري هاي نوين در تشخيص و غربالگري قبل٬ حين و پس از زايمان 
 زايمان فيزيولوژيك 
پيشگري و غربالگري سرطان هاي شايع زنان (پستان٬سرويكس و...) 
 سلامت باروري و مامايي در حوادث غيرمترقبه (سيل٬زلزله ...) 
يائسگي و سلامت سالمند 
 مراقبت هاي نوزادان٬ شيردهي٬ نوزادان و كم وزن 
 سلامت مردان 
مشاوره قبل ازدواج٬ قبل از بارداري٬ مهارت هاي ارتباط زناشويي و مسايل جنسي 
 تغذيه 
اخلاق حرفه اي و پزشكي قانوني 
مولفه هاي اجتماعي و روانشناسي مرتبط با سلامت زنان و خانواده 

 

 مقالات پذیرش شده در