هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی مرداد ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط ، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی