پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

4th Annual Congress on Neurendoscopy

پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و انجمن جراحان گوش حلق بینی و سر و گردن ایران در شهر تهران برگزار گردید.


همایش همزمان: 
چهارمین همایش جراحی هیپوفیز و قاعده جمجمه