یازدهمین کنگره آسیایی پزشکی ورزشی مهر 87

یازدهمین کنگره آسیایی پزشکی ورزشی

11th Asian Federation of Sports Medicine Congress

یازدهمین کنگره آسیایی پزشکی ورزشی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ تا ۱۷ مهر ۱۳۸۷ توسط فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.