پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش بهمن 98

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش

5th annual gerash oncology congress

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی گراش در شهر گراش برگزار گردید.


محورهای همایش:
1-اپیدمیولوژی انواع سرطان
2-اتیولوژی و ریسک فاکتورها
4-پیشگیری و غربال گری
5-تازه های تشخیص و مرحله بندی
6-تازه های درمان
7-یافته ای نوین ژن درمانی و سلول درمانی
8-چالش های اخلاقی در درمان و مطالعات سرطان
9-حفظ باروری
10-توانبخشی
11-ارتقا کیفیت زندگی
 موضوع پانل ها:
1-سرطان دستگاه کوارش فوقانی