پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش بهمن ۱۳۹۸

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش

پوستر پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش ، دانشگاه علوم پزشكي گراش در شهر گراش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش