اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم مهر 98

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

The First Asian Hypnosis Congress

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع ارزشمندی در درمانهای هیپنوتیزمی قلمداد شود. همچنین کنگره های قبلی به خوبی گویای این امر مهم بود که توانمندیهای هیپنوتیزمی در ایران و حمایتهای انجمن بین المللی هیپنوتیزم می تواند در ارتقائ دانش هیپنوتیزم در منطقه آسیا گام موثری بردارد. رویداد پیش رو اولین گرد هم آیی متخصصین هیپنوتیزم سطح آسیا می باشد که همزمان با مبادله اطلاعات هیپنوتیزمی خود می تواند نقطه ای برای تشکیل انجمن آسیایی هیپنوتیزم باشد. امیدوارم شما هم با حضورتان در این رویداد مهم نقش آفرینی کنید.  

محورهای کنگره

 1. هیپنوتیزم، سیر تاریخی
 2. هیپنوتیزم، تئوریها و الگوها
 3. نوروسایکوفیزیولوژی هیپنوتیزم
 4. جامعه شناختی هیپنوتیزم
 5. هیپنوتیزم پزشکی
 6. بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی
 7. هیپنوتیزم روانشناختی
 8. آسیب شناسی هیپنوتیزم
 9. ادراک، شناخت و مدلهای طراحی مغز
 10. هیپنوتیزم و تکنولوژی های تحریک مغز
 11. فلسفه ذهن
 12. نوروفیدبک، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک
 13. رویکردهای مهندسی در روانشناسی
 14. هیپنوتیزم در ورزش
 15. هیپنوتیزم دندانپزشکی

 مقالات پذیرش شده در اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم